300K MUA SẮM THẢ GA - MIỄN SHIP TOÀN QUỐC

Chính sách hoạt động

- Nội dung trên SMstore.vn phù hợp với các bạn từ 18 tuổi trở lên. Nếu ít hơn 18 tuổi vui lòng thoát ra hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.

- Việc truy cập vào trang web SMstore.vn có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản của chúng tôi.

Xem chi tiết bằng cách bấm vào hình ảnh chính sách tương ứng

Chính sách thanh toán giao nhận Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo hành sản phẩm Chính sách đổi trả hoàn tiền

*Lưu ý:

- SMstore.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước.

- Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về quy định và điều kiện được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Vui lòng kiểm tra thường xuyên

để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.