300K MUA SẮM THẢ GA - MIỄN SHIP TOÀN QUỐC

Tiếng anh chuyên ngành may mặc thời trang - Cho người mới học

Đồ lót tiếng anh là gì?

Đồ lót tiếng anh là gì?

Thứ Hai, 26/06/2023 1 phút đọc

Giải đáp câu hỏi đồ lót trong tiếng anh là gì? Dịch nghĩa, phiên âm, mẫu câu và giới thiệu 15 từ vựng tiếng anh về đồ lót thông dụng nhất.

Đọc tiếp

Áo hai dây tiếng anh là gì?

Áo hai dây tiếng anh là gì?

Thứ Hai, 26/06/2023 1 phút đọc

Giải đáp câu hỏi áo 2 dây trong tiếng anh là gì? Dịch nghĩa, phiên âm, mẫu câu và giới thiệu 15 từ vựng tiếng anh về áo hai dây thông dụng nhất. 

Đọc tiếp

Áo ba lỗ tiếng anh là gì?

Áo ba lỗ tiếng anh là gì?

Thứ Hai, 26/06/2023 1 phút đọc

Giải đáp câu hỏi áo ba lỗ trong tiếng anh là gì? Dịch nghĩa, phiên âm, mẫu câu và giới thiệu 15 từ vựng tiếng anh về áo 3 lỗ thông dụng nhất.

Đọc tiếp

Nghĩa của phong cách ăn mặc trong tiếng Anh là gì?

Nghĩa của phong cách ăn mặc trong tiếng Anh là gì?

Thứ Hai, 26/06/2023 1 phút đọc

Giải đáp câu hỏi phong cách ăn mặc trong tiếng anh là gì? Dịch nghĩa, phiên âm và giới thiệu 15 từ vựng tiếng anh về phong cách thời trang thông dụng nhất.

Đọc tiếp

Nghĩa của gu thời trang trong tiếng Anh là gì?

Nghĩa của gu thời trang trong tiếng Anh là gì?

Thứ Hai, 26/06/2023 1 phút đọc

Bài viết đưa ra câu trả lời cho câu hỏi gu thời trang trong tiếng anh là gì? Dịch nghĩa, phiên âm và giới thiệu 8 từ vựng tiếng anh về gu thời trang thông dụng nhất.

Đọc tiếp

Thời trang trong tiếng anh là gì ?

Thời trang trong tiếng anh là gì ?

Thứ Hai, 26/06/2023 1 phút đọc

Bài viết đưa ra câu trả lời cho câu hỏi thời trang trong tiếng anh là gì? Dịch nghĩa, phiên âm và giới thiệu 12 từ vựng tiếng anh thời trang thông dụng nhất.

Đọc tiếp

Áo choàng ngủ tiếng anh là gì ?

Áo choàng ngủ tiếng anh là gì ?

Thứ Năm, 22/06/2023 1 phút đọc

Bài viết đưa ra câu trả lời cho câu hỏi áo choàng ngủ trong tiếng anh là gì? Dịch nghĩa, phiên âm và giới thiệu 15 từ vựng tiếng anh về áo choàng ngủ thông dụng.

Đọc tiếp